Stages

Basalt biedt studenten en leerlingen stagemogelijkheden aan op verschillende locaties en afdelingen binnen de organisatie. Wij werken veel met vaste contacten met bepaalde scholen en opleidingsinstituten. Vraag dus altijd eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Wij hebben helaas geen ruimte om meer stagiaires te begeleiden dan afgesproken met de scholen. Vaste stageplekken zijn mogelijk voor de volgende opleidingen:
 

 • Orthopedagogiek
 • Oriëntatiestage eerstejaars Geneeskundestudenten
 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Maatschappelijk werk
 • Diëtetiek
 • Verpleegkundige
 • Facility management
 • Bewegingsagoog
 • Maatschappelijke zorg / SPW
 • Administratief medewerker
 • Technisch medewerker
 • Facilitair medewerker
 • Coschappen, keuzestages voor geneeskunde

Vergoeding
Een MBO- of HBO-stagiair voor wie de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is, heeft recht op een stagevergoeding, mits de stage minstens 144 uur per studiejaar duurt. Deze vergoeding bedraagt € 400,00 per maand, bij een fulltime stage (36 uur).

Stageverzoek indienen
Vraag eerst bij het stagebureau van je opleiding of er afspraken zijn met Basalt. Stageverzoeken kun je mailen naar stage@basaltrevalidatie.nl. Vermeld bij een verzoek om een stageplaats altijd het onderwerp en eventuele opdrachten en taken, de begin- en einddatum van de stage, het aantal beschikbare uren en dagen per week, je motivatie en een curriculum vitae.

Met vragen kun je contact opnemen met het Leerhuis, telefoon 070-3593534