Neurologische revalidatie

Neurorevalidatie is bedoeld voor mensen die moeite hebben met dagelijkse activiteiten vanwege een neurologische aandoening, zoals: 

 • een beroerte
 • een dwarslaesie*
 • MS (Multiple Sclerose)
 • ALS
 • een neuromusculaire aandoening
 • Cerebrale Parese (CP)
 • Parkinson

* In overeenstemming met regionale afspraken.

Revalidatie bij Basalt heeft als doel om u weer zoveel mogelijk de regie over uw leven te geven. U leert uw grenzen verleggen en alles weer zoveel mogelijk te doen zoals u gewend was. Als dat niet kan, zoekt het behandelteam samen met u naar alternatieven. 
Behalve therapie, geven wij u ook advies over eventuele hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een rolstoel, een spalk, een communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. 

Een heel team om u heen 
Bij Basalt bent u onder behandeling van een heel team van therapeuten die, elk vanuit hun eigen expertise, nauw met elkaar samenwerken. Afhankelijk van uw situatie zijn dat:

 • revalidatiearts en arts-assistent
 • verpleegkundige
 • fysiotherapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist/klinisch linguïst
 • maatschappelijk werker
 • (klinisch) neuropsycholoog
 • seksuoloog
 • bewegingsagoog
 • continentieverpleegkundige
 • activiteitenbegeleider
 • revalidatietechnicus
 • diëtist
 • orthopedisch instrumentmaker
 • orthopedisch schoenmaker

De leden van uw behandelteam stemmen de voortgang van uw revalidatie zorgvuldig met elkaar af en stellen zo nodig uw programma bij. U krijgt hiervan een terugkoppeling.
De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor uw traject.

De teams bij de Neurorevalidatie zijn gespecialiseerd in bepaalde aandoeningen, zoals bijvoorbeeld: 

 • NMA
 • Dwarslaesie
 • CVA
 • ALS
 • MS
 • Parkinson
 • CP 

Revalidatie zorgt ervoor dat u uw mogelijkheden weer optimaal kunt benutten en dat u leert omgaan met uw beperkingen. Geen mens is hetzelfde, daarom stellen we voor iedereen een persoonlijk revalidatieplan op. Uw vragen, wensen en mogelijkheden zijn daarbij het uitgangspunt.

Tijdens de revalidatie richten wij ons op de dagelijkse dingen waar u vanwege uw hersenbeschadiging moeite mee heeft. Zoals zelfverzorging, praten, lopen, het huishouden doen, hobby’s uitvoeren en werken. Eerst kijken we of u bepaalde vaardigheden weer opnieuw kunt aanleren of misschien op een andere manier kunt doen. Vervolgens leert u om deze vaardigheden toe te passen in uw dagelijks leven. Uw behandelingen zijn individueel en mogelijk in groepsverband, bijvoorbeeld valtraining, een communicatiegroep of een loopgroep. 

Als bepaalde vaardigheden niet lukken of moeilijk blijven, adviseren wij u over hulpmiddelen en aanpassingen. Bijvoorbeeld een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen.

Daarnaast begeleiden en ondersteunen wij u en uw naasten bij het verwerken van de gevolgen van uw hersenletsel.

 

Vaak heeft een neurologische aandoening ook gevolgen voor de relatie met uw naasten, bijvoorbeeld uw partner, ouders of kinderen. Het is belangrijk dat u samen met de veranderde situatie leert omgaan. Daarom zijn uw naasten altijd welkom tijdens de gesprekken met uw behandelaars.

Bij Basalt werken we continu aan het nog beter afstemmen van de behandelingen op uw behoeften en mogelijkheden. Hiervoor gebruiken we ook innovatieve, technologische toepassingen, zoals instructievideo’s en games, waarmee u thuis zelfstandig extra kunt oefenen. In Den Haag kunnen onze patiënten het Huis van de Toekomst uitproberen, een proefwoning met de laatste technologische toepassingen. 

Klinische revalidatie
Soms kunt u door de ernst van uw beperkingen (nog) niet thuis wonen. U verblijft dan tijdelijk in onze kliniek ,waar wij u dag en nacht zorg bieden. Zodra het kan, gaat u de weekenden naar huis. Als er iets is dat u daar lastig vindt, bespreekt u dat met uw behandelaars. Zij kijken dan met u hoe u daaraan verder kunt werken. Het streven is uiteindelijk om u zo snel mogelijk weer naar huis te laten gaan. Zoveel mogelijk zelf doen, en dat in uw eigen omgeving, bespoedigt immers uw herstel.
Vaak volgt er na de klinische revalidatie nog een periode van poliklinische revalidatie. 

Poliklinische revalidatie
Poliklinische revalidatie betekent dat u één of meer keer per week naar ons toe komt voor therapie. Dat kan zijn na een traject in onze kliniek of via het ziekenhuis of de huisarts. Afhankelijk van de behandeldoelen, die u samen met de revalidatiearts en uw behandelteam afspreekt, krijgt u een eigen revalidatieprogramma.

Kort voorlichtings- en preventieprogramma voor CVA-patiënten in Leiden 
Gedurende zes weken komt u 2 x per week naar ons toe. We besteden dan in groepsverband of individueel aandacht aan:

 • het opbouwen van een betere conditie
 • het voorkómen van een volgende beroerte
 • het omgaan met (mentale) beperkingen
 • steun voor uw partner of naaste

Het is lastig om de duur van een klinische of poliklinische behandeling aan te geven. Die is voor iedereen anders en hangt helemaal af van wat er in uw individuele behandelplan staat. Welke doelen wilt u bereiken? En hoe is de ontwikkeling? Dat speelt allemaal mee. Uiteraard blijft u steeds in gesprek met uw arts en behandelaars over hoe uw traject verloopt.

Na de revalidatie kunt u omgaan met uw beperkingen en uw mogelijkheden weer optimaal benutten. U beschikt, indien nodig, over een rolstoel, spalk, communicatiehulpmiddel of woningaanpassingen. Ook heeft u hulp gekregen bij het eventueel mentaal verwerken van de gevolgen van uw letsel of aandoening.

In deze korte film vertelt Pauline Engels over haar revalidatie (Rijnlands Revalidatie Centrum is nu Basalt).

 

Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling

Wij doen toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. De resultatenkaart waarop 'Rijnlands Revalidatie Centrum' staat is van voor de fusie tot Basalt op 1 januari 2019. Klik op de miniatuur voor een uitvergroting.
 

Gevolgen van een beroerte en revalidatie op functioneren, denkfuncties, emotionele gevolgen en vermoeidheid. 

 

Ervaring mantelzorgers van patiënten met beroerte eerste jaar na start revalidatie

Cognitieve problemen bij reanimatiepatiënten Leiden


 

Poliklinische revalidatie
Meestal verwijst uw huisarts of medisch specialist u door naar de revalidatiearts in het ziekenhuis. Die beoordeelt of revalidatie bij Basalt zinvol is voor u. Na uw aanmelding volgt een eerste gesprek met onze revalidatiearts van Basalt. Soms is er een wachttijd. 

Klinische revalidatie 
Een revalidatiearts kan u aanmelden voor revalidatie waarbij u tijdelijk in een van onze klinieken wordt opgenomen. Als uw medisch specialist vermoedt dat opname u zou helpen, kan hij een revalidatiearts in het ziekenhuis om advies vragen. Op verzoek van uw behandelend specialist komt onze revalidatiearts dan bij u op bezoek in het ziekenhuis. Hij beoordeelt of u inderdaad in aanmerking komt voor klinische revalidatie bij Basalt.

Basalt biedt neurorevalidatie aan op de locaties:

 • Leiden (kliniek en polikliniek)
 • Alphen aan den Rijn (polikliniek)
 • Den Haag (kliniek en polikliniek)
 • Delft (polikliniek)
 • Zoetermeer (polikliniek)
 • Gouda (polikliniek)


Basalt biedt Medisch Specialistische Revalidatie (MSR). Dit betekent dat u bij ons in de meeste gevallen wordt begeleid door een team van verschillende soorten behandelaars met ieder hun eigen expertise. Het team staat onder leiding van een revalidatiearts en stemt uw behandeling zorgvuldig op elkaar af. Met MSR onderscheidt Basalt zich van revalidatiezorg bij bijvoorbeeld een eerstelijns fysiotherapeut, logopedist of psycholoog bij u in buurt.

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.