Hand, Pols- en Elleboog Revalidatie

Basalt Hand Pols en Elleboog Revalidatie (HPER) is een expertisecentrum voor hand, pols- en elleboogproblematiek en biedt medisch specialistische revalidatie. Dit betekent dat een multidisciplinair team onder leiding van een revalidatiearts u begeleidt bij complexe hand, pols en elleboogaandoeningen. Het team kan bestaan uit een revalidatiearts, een physician assistant (PA), hand-fysiotherapeut, hand-ergotherapeut, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Alle handtherapeuten zijn gecertificeerd in het kwaliteitsregister.

 

In overleg met u stellen we een behandelplan op. Het behandelteam overlegt regelmatig met elkaar en zet de aanwezige expertise maximaal in om uw behandeldoelen te behalen. We maken hierbij gebruik van relevante ontwikkelingen in ons vakgebied.

Basalt HPER werkt intensief samen met de specialisten van het Hand- en Polscentrum van het HagaZiekenhuis. Er zijn gezamenlijke spreekuren en structurele bijeenkomsten om kennis te delen. Daarnaast zijn er spreekuren met de orthopedisch instrumentmaker, die een duurzame voorziening voor u kan maken.  

Basalt HPER is gelokaliseerd tegenover het HagaZiekenhuis in Den Haag en vervult een verbindende rol tussen de verwijzers, het eerstelijns netwerk in de regio Haaglanden en de eerstelijns samenwerkingspartners van &Basalt.

Locaties: Den Haag en Zoetermeer

Den Haag: gevestigd in '&Basalt', Els Borst Eilersplein 75

Zoetermeer: LangeLand Ziekenhuis, Europaweg 151

Voor een behandeling bij Basalt heeft u een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts.

Voor meer informatie over handtherapie verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie: www.handtherapie.com

Telefoonnummer: 070 2185900

Medisch secretariaat                                                                                            
medsecHPER@basaltrevalidatie.nl

Planning
planningHPER@basaltrevalidatie.nl

Het Basalt Team 

Kristel Bal, Handtherapeut

Meer...

Nadine Verhoeks, Handtherapeut

Meer...

Dana Hofstede, Handtherapeut

Meer...

Mariëtte Stroo, Handtherapeut

Meer...

Sandra Garrelds, Handtherapeut

Meer...

Riemke de Boer, Revalidatiearts

Meer...

 

Peter Paul Wisman, Revalidatiearts

Meer...