Hoe verwijzen?


Klinische revalidatie

Voor klinische revalidatiebehandeling wordt de revalidatiearts in het ziekenhuis in consult gevraagd.

Verwijsformulier Kliniek Den Haag
Verwijsformulier Kliniek Leiden

Poliklinische revalidatie

Poliklinische patiënten kunt u aanmelden via Zorgdomein of door een verwijzing te sturen naar het medisch secretariaat, per post, fax of (beveiligde) e-mail. In principe kan verwijzen rechtstreeks naar het medisch secretariaat van de locatie waar de patiënt wil revalideren. Met uitzondering van Gouda, Delft en locatie Westeinde in Den Haag. Voor deze locaties mag u verwijzen naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis, in Gouda het Groene Hart Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).  

Voor de vestiging in Leiden vragen we u ook onderstaand verwijsformulier in te vullen. 

Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Leiden
Verwijsformulier Longrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Hartrevalidatie Leiden
Verwijsformulier Post COVID-19 revalidatie Leiden

Voor verwijzingen van oncologische patiënten naar de locatie Delft mag u dit formulier invullen:

Verwijsformulier Oncologische Revalidatie Delft

Bent u patiënt?

Uw aanmelding gaat als volgt:

1. Uw huisarts of medisch specialist verwijst u in principe rechtstreeks door naar de revalidatiearts van de locatie waar u wilt revalideren, via een digitale verwijzing of een verwijsbrief via de post.
Als u wilt revalideren in Gouda, Delft of locatie Westeinde in Den Haag hoort de verwijzing eerst naar de poli Revalidatiegeneeskunde van het nabije ziekenhuis te gaan (in Delft: Reinier de Graaf Ziekenhuis, in Gouda het Groene Hart Ziekenhuis en voor het Westeinde naar het HMC).  

2. Nadat uw verwijzing is binnen gekomen, plant de medisch secretaresse een afspraak voor een intakegesprek bij de arts voor u.

3. U krijgt een uitnodiging per brief. 

Er kan een wachttijd zijn. Wij vragen u vriendelijk om uw geduld.