Sporten na revalidatie

Sporten onder begeleiding voor mensen met een neurologische aandoening


Move 2 live

Als u een beperking heeft, is de drempel om lid te worden van een ‘gewone’ sportvereniging vaak hoog. Bij Basalt Leiden kunt u onder persoonlijke begeleiding van een bewegingsagoog en/of fysiotherapeut meedoen aan verschillende soorten sport, zoals tafeltennis, rolstoelbasketbal en badminton. Op uw eigen manier en naar uw eigen mogelijkheden. U sport samen met patiënten en ex-patiënten.
U kunt zich inschrijven voor de volgende groepen:

  • Tafeltennis op dinsdag van 11.15 – 12.15 uur
  • Loopgroep C op dinsdag van 10.15 – 11.15 uur en donderdag van 10.15 – 11.15 uur
  • Zwemmen op dinsdag of woensdag in de middag
  • Badminton op woensdag van 10.15 – 11.15 uur
  • Rolstoelbasketbal op donderdag van 13.45 – 14.45 uur

Bekijk de deelnamevoorwaarden en het inschrijfformulier

Locatie: Leiden

Zwemmen voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel- locatie Leiden en Den Haag

Wij bieden patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, met steun van de Edwin van der Sar Foundation, de mogelijkheid om in ons revalidatiecentrum banen te zwemmen. NAH-zwemmen vindt plaats in groepsverband in ons aangepaste en verwarmde therapiebad.
U krijgt begeleiding van een bewegingsagoog of fysiotherapeut. Het programma is bedoeld om uw conditie te verbeteren of te behouden. NAH-zwemmen is er voor onze ex-patiënten, maar ook voor mensen die niet in het RRC hebben gerevalideerd. Als u tot de laatste groep behoort, heeft u wel toestemming van uw huisarts of specialist nodig. Meer voorwaarden zijn dat u zich zelfstandig aan- en uit kunt kleden of iemand bij zich heeft die u hierbij kan helpen. 
NAH-zwemmen is bedoeld als brug tussen revalidatie en het zwemmen in een regulier zwembad. Onze bedoeling is dan ook om u voor te bereiden op het zelfstandig zwemmen in een gewoon zwembad. NAH-zwemmen is dus in principe tijdelijk. Alleen als u echt geen mogelijkheid heeft om in een regulier zwembad te zwemmen, kunt u langer bij ons blijven zwemmen.

  • Leiden wo. 13.00- 14.00 en 14.00- 15.00 uur 
  • Den Haag wo. van 16.30 tot 17.15 uur en 17.15 tot 18.00 uur

Inschrijfformulier locatie Leiden
Inschrijfformulier locatie Den Haag

Medische Trainings Therapie (MTT)

Voor iedereen die actief wil blijven en klachten wil voorkomen, maar ook als vervolg op een revalidatiebehandeling. Lees hier meer: MTT Basalt.

Locatie: Delft

 

Sportloket- advies geschikte sport

Mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening sporten en bewegen vaak minder dan leeftijdsgenoten. Dat is te begrijpen, maar er zijn vaak meer mogelijkheden dan u denkt. 
Bij Basalt helpen we u bij het vinden van een sport die u kunt beoefenen én leuk vindt. We zoeken met u naar een geschikte sport(vereniging) en werken met u aan het meer (blijven) bewegen.

Locaties: Delft en Leiden

Sporttech-poli Den Haag- hulpmiddelen voor sporten

Bij de Sporttech-poli kunt u terecht met vragen over hulpmiddelen voor bepaalde sporten. Denk daarbij aan speciale sportprothesen of -orthesen of aanpassingen aan uw fiets of rolstoel. De Sporttech-poli is een samenwerking tussen Basalt, Livit Orthopedie en de Haagse Hogeschool en staat onder leiding van een revalidatiearts.

Gebruik maken van onze Sporttech-poli? 
Stuur uw (sport)hulpvraag naar spreekuursporthulpmiddelen@basaltrevalidatie.nl. Dan nemen wij telefonisch contact op om een afspraak met u te maken voor een eerste spreekuurbezoek.Tijdens het eerste spreekuurbezoek stellen we vast wat uw specifieke hulpvraag bij het sporten is. Bij dit gesprek zijn meestal al meerdere deskundigen aanwezig. Blijkt er aanvullend onderzoek nodig? Dan schakelen we studenten van de opleiding Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool in voor een uitgebreidere analyse van uw hulpvraag. Vervolgens bepalen we welk - op maat gemaakt - hulpmiddel u nodig heeft.

Financiering hulpmiddelen
We maken voor het concrete ontwerp voor het hulpmiddel een offerte die we voorleggen aan de afdeling WMO van uw gemeente en/of uw zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat niet iedere gemeente en/of zorgverzekeraar de kosten wil vergoeden. Daarom starten wij pas met het aanmeten, vervaardigen en testen van het hulpmiddel nadat wij hun goedkeuring hebben ontvangen, of nadat u zelf schriftelijk bevestigt garant te staan voor de betaling.