Ouderpagina

Beste ouders van alle kinderen in behandeling bij Basalt,

In deze tijd wordt het maximale gevraagd van de flexibiliteit van gezinnen. Om u en uw kinderen - zo goed als wij onder de gegeven omstandigheden kunnen - te ondersteunen, zetten wij onze website in. Voor u en uw gezin hebben wij een speciale kinderpagina en ouderpagina ontwikkeld. Wij hopen van harte dat u daar allen profijt van heeft. Deze pagina's blijven de komende periode in ontwikkeling, wij werken voortdurend aan de vorm en de inhoud. Voor nu, pas goed op elkaar en blijf gezond. Wij hopen u en uw gezin snel weer te zien.

Hartelijke groet,

Het team van de kinderrevalidatie Basalt
 

Handige links

De kabinetsmaatregelen  in de aanpak van het coronavirus hebben grote gevolgen. Allereerst verwijzen wij u naar het Nederlands Jeugdinstituut. Zij informeren kinderen, ouders, opvoeders en professionals graag zo goed mogelijk in deze situatie.

Om aan kinderen/jongeren uitleg te geven over Corona kan deze site handig zijn.

Om met pictogrammen het gesprek met uw kind aan te gaan kan dit informatieblad met pictogrammen over het coronavirus hulp bieden.

Hier vindt u een werkboek om met uw kind in gesprek te gaan over corona. Het is een mooie handleiding om structuur aan het gesprek te geven.  

Voorlezen en verhalen

Zintuigenverhalen moedigen de communicatie en interactie op een prettige manier aan. Alle zintuigen worden geprikkeld en je maakt daardoor intensief contact met elkaar. Met de voorbeeldverhalen kunt u direct zelf aan de slag. Van elk verhaal is een voorbeeldfilmpje beschikbaar en oefenfilmpjes in Nederlands ondersteund met gebaren en Nederlandse Gebarentaal. 

Hier vindt u tips en linkjes voor (gratis) voorlees- en leesactiviteiten met name voor kinderen met een jonge ontwikkelingsleeftijd. Als lid van de bibliotheek kun je veel gratis boeken luisteren en lezen. Voorlezen kan altijd en overal! 

Lotte & Max

Praten met je handen is leuk en leerzaam voor iedereen. Lotte en Max hebben een eigen Youtube kanaal en een eigen site.

Kletskaarten

Op de website www.gezinnig.nl vindt u kletskaarten, ideeën voor thuisklets en dagboekklets, maar ook pictogrammen voor een dagplanning.

Sprekende boeken

Omdat het leuk is om in eigen tempo een boek via de computer voor te laten lezen, heeft Stichting Het Sprekend Boek de boeken zo aangepast dat deze met één druk op de knop zelfstandig te lezen zijn. Van moeilijk tot makkelijk hebben zij allerlei onderwerpen om lekker te luister-lezen. Hier kunt u er vijf gratis proberen.

Kind en taal

Op de website kindentaal.nl leest u hoe de taalontwikkeling van kinderen verloopt. Hier vindt u ook tips over het stimuleren van de taal en hoe u kunt omgaan met meertaligheid.

Op de website spelling.nl staat veel informatie rondom de Nederlandse spellingsregels. Vrijwel ieder aspect wordt behandeld op de website. Zo is er veel informatie te vinden rondom werkwoorden, weetwoorden, grammatica en ontleden.

Fijne motoriek verbeteren

Als u thuis uw kind wil stimuleren om de handen “handiger” te maken, dan zijn daar verschillende manieren voor. Op de kinderpagina van Basalt zullen de komende tijd regelmatig filmpjes geplaatst worden van activiteiten die de handvaardigheid stimuleren. Als uw kind enthousiast is om nog meer oefeningen te doen op het gebied van de fijne motoriek, dan kunt u via de ergotherapeut van Basalt een uitgebreide lijst van “vingergymoefeningen” krijgen.  

Een aantal tips voor het oefenen van de fijne motoriek: 

  • Doe activiteiten samen; het is gezelliger en je kunt bij elkaar afkijken hoe een ander het doet.  
  • Begin met spelletjes die makkelijk zijn en bouw het op naar steeds moeilijkere spelletjes.  
  • Een spelletje vaker herhalen zorgt er vaak voor dat het steeds beter of makkelijker gaat. 

Knutselen is een ideale manier om de handvaardigheid van je kind te stimuleren. Je kan op internet veel inspiratie opdoen op websites zoals bijvoorbeeld de website rokotak.com.

Schrijfvaardigheden

Als u thuis wilt werken aan de schrijfvaardigheid van uw kind, dan zijn daar verschillende manieren voor. Op de kinderpagina van Basalt zullen de komende tijd regelmatig filmpjes geplaatst worden van activiteiten die de hand- en schrijfvaardigheid stimuleren.  Als uw kind nog meer zou willen oefenen, dan kunt u via de ergotherapeut van Basalt meer informatie krijgen over oefeningen op het gebied van de schrijfvaardigheid.  

Belangrijke schrijfvoorwaarden zijn; lichaamskennis, lichaamsbewustzijn en lichaamscontrole. Aan deze voorwaarden wordt dus niet alleen gewerkt met pen en papier, maar deze kunnen op allerlei manieren gestimuleerd worden.   

Voorwaarden om tot schrijven te kunnen komen:  

  • Een voldoende ontwikkelde grove en fijne motoriek 
  • Een goede oog-hand coördinatie  
  • Vormen kunnen waarnemen en onderscheiden 
  • Kritisch kunnen waarnemen 
  • Ruimtelijk inzicht hebben (oriëntatie in de ruimte en op het platte vlak)  
  • Ruimtelijke begrippen kunnen hanteren (links-rechts, boven-onder, omhoog-omlaag)

Filmpjes


Oefenen met constructiematerialen    

 

 

 

 Documenten


Download hier de Duplo 2D voorbeelden

Huiswerkoefeningen ergotherapie. In dit bestand vindt u huiswerkoefeningen voor ergotherapie die door Basalt zijn opgesteld. Onze therapeuten kunnen u en uw kind hiernaar verwijzen als zinvolle oefeningen voor de behandeling van uw kind.


Bewegen is heel belangrijk voor iedereen en zeker voor kinderen. Het heeft een positieve invloed op de algemene ontwikkeling van kinderen. Bewegen leidt tot een betere fysieke gezondheid, maar dat is niet het belangrijkste: door te bewegen ervaren en oefenen kinderen allerlei vaardigheden die later bij het leren belangrijk zijn. Het prikkelt hun hersenen, ze ontwikkelen er hun zintuigen en hun persoonlijkheid door.  

Op de kinderpagina van Basalt staan allerlei leuke filmpje en links die het bewegen nog leuker maken. 
 

Gymnastiek voor dreumes, peuter en kleuter

Veel en op verschillende manieren bewegen is belangrijk en bovendien heel erg leuk. Op deze website staan leuke beweegtips die je thuis met je kind kan doen.

 

Huiswerkoefeningen fysiotherapie

In onderstaande bestanden vindt u huiswerkoefeningen voor fysiotherapie die door Basalt zijn opgesteld. Onze therapeuten kunnen u en uw kind hiernaar verwijzen als zinvolle oefeningen voor de behandeling van uw kind.

Huiswerkoefeningen fysiotherapie bovenste extremiteit

Huiswerkoefeningen fysiotherapie onderste extremiteit

 

Balansdigitaal

Op de website van Balansdigitaal vindt u meer informatie over DCD. U vindt er antwoord op vragen als 'Wat is DCD precies?' en 'Hoe kunt u hier mee omgaan thuis en in de klas?'

 

Samen spelen en leren is altijd leuker dan alleen. Door samen te spelen, stimuleer je elkaar in je fantasie, creativiteit en enthousiasme. Toch is het ook best fijn als uw kind zich (kortdurend) alleen kan vermaken. Ter inspiratie staan op de kinderpagina van Basalt een aantal leuke filmpjes met spelideeën en links naar knutselsites en digitaal vermaak.

Speels brein

Op de website van Speels brein vindt u informatie hoe u verschillende vaardigheden aan uw kind kunt leren door verschillende spelletjes. In dit korte filmpje vertelt een moeder het belang van spelen en het oefenen van vaardigheden bij haar kind.

Sensopathisch spel

Sensopathisch spel is de benaming voor het spelen met materialen zonder vaste vorm zoals zand, water, klei, verf,…. Senso’ staat voor zintuig en ‘pathisch’ voor beleven. Bij dit soort spel staat het zintuiglijk beleven centraal. Al in de eerste maanden start een baby met sensopatisch spel. Het is vaak rustgevend en laat het kind tot zichzelf komen. Kinderen ontdekken op een speelse manier materialen en worden sensorisch gestimuleerd.

Bij sensopathisch spel wordt de focus vaak op het voelen gelegd, maar ook het zien, horen, ruiken of proeven kan geprikkeld worden. Het materiaal waar je mee speelt heb je vaak al wel in huis, je moet er alleen even op komen om het anders dan normaal te gebruiken…

U kan heel gemakkelijk zelf sensopatisch speelmateriaal maken. Dit filmpje legt bijvoorbeeld uit hoe u zelf een glitterfles kunt maken.

Zelf speeltoestellen maken

Zin om unieke speeltoestellen zelf te maken? Kijk op de website Buitenlevengevoel.

 

Basalt biedt niet alleen hulp bij lichamelijke problemen, maar kan uw kind ook leren hoe er anders met gedachten en emoties om kan worden gegaan. Het kan zijn dat uw kind wel eens piekert over dingen, of dat uw kind zich verdrietig voelt over iets wat hij/zij niet kan maar wel graag zou willen.  

In dat geval bieden psychologen tips hoe uw kind hier mee om kan gaan. Een voorbeeld hoe om kan worden gegaan met piekeren vindt u hier

Bent u benieuwd naar het verschil tussen de leerstijlen van beelddenken en taaldenken? In dit filmpje worden de twee leerstijlen toegelicht. Op de website CPengedrag vindt u informatie als u alles wilt weten over de invloed van cerebrale parese (CP) op het gedrag en emoties van een kind.

 

 

Oefenen van dagelijkse handelingen 

Als u dagelijkse handelingen wilt oefenen met uw kind, neem daar dan de tijd voor en zorg dat uw kind gemotiveerd is. Zorg voor een rustige plek met niet te veel afleidbare prikkels. Begin met makkelijke activiteiten zodat uw kind succeservaringen kan op doen. Deel de activiteit op in stapjes. Op deze manier houdt u het voor uw kind overzichtelijk. Gaat er een stapje goed, maak het dan een beetje moeilijker of laat uw kind meerdere stappen van een activiteit achter elkaar doen. Veel oefenen en herhalen zorgt er voor dat de activiteit steeds een beetje makkelijker gaat en uiteindelijk automatiseert. 

Als uw kind bijvoorbeeld wil leren veters strikken, leer dan eerst de knoop aan. Oefen dit een aantal keer. Als dit goed gaat leert u de strik aan. Pas op het laatst kan ook de dubbele knoop worden aangeleerd. U kunt gebruik maken van het Basalt filmpje veters strikken op de kinderpagina om het duidelijker voor uw kind te maken. Op de site staan meer filmpjes van een aantal dagelijkse handelingen. 

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen  

Als een kind dingen zelfstandig leert te doen, geeft dit het kind zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen is nodig om als kind verder te gaan onderzoeken, uit te proberen en te experimenteren met nieuwe vaardigheden. Wanneer kinderen denken (erop vertrouwen) dat ze iets kunnen, zullen ze ook weer meer gaan proberen. Daarom is het zinvol om de zelfstandigheid goed te stimuleren! Voor ouders is het niet altijd makkelijk om dit in de praktijk uit te voeren, want we zijn geneigd om kinderen ‘even snel te helpen’. Dit lijkt op dat moment makkelijker, maar het helpt meestal niet in de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. De korte animatiefilm ‘Piper’ laat zien hoe zelfstandigheid aangeleerd kan worden en daarmee het zelfvertrouwen wordt vergroot.


Structuur 

Structuur is heel belangrijk voor elk kind in elke situatie. Om structuur te kunnen bieden, kunnen schema’s  of dagritmekaarten helpen. Op de site www.gratisbeloningskaart.nl  kunt u allerlei voorbeelden van dagritmekaarten vinden, zoals degene hieronder: 

U kunt de kaarten volledig gebruiken, maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de picto’s los te knippen en in díe volgorde op te plakken die voor uw kind het meest handig is.  

Ook kan het zinvol zijn om in de thuissituatie een planbord in te zetten om meer overzicht te verkrijgen over de week. Een planbord biedt houvast, geeft een gevoel van veiligheid en rust. Met een planbord is voor een kind duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt waardoor ongewenst of onrustig gedrag mogelijk afneemt. Een planbord is bijvoorbeeld te koop via de Hema, Kruidvat of de boekhandel. Wanneer uw kind (nog) niet kan lezen dan kan er gewerkt worden met picto’s.   

Opvoeden

Een kind opvoeden met een beperking of handicap kan veel (extra’s) vragen van ouders. Basalt biedt begeleiding aan ouders om het beste uit zichzelf te halen. Als ouder bent u als het ware co-therapeut en een belangrijke schakel in de ontwikkeling van uw kind.   

De begeleiding kan zich richten op hoe u als ouder uw kind zo goed en ver mogelijk begeleidt naar zelfstandigheid op een manier die bij u en uw kind past. Deze zelfstandigheid draagt bij aan een positief zelfbeeld van uw kind. Een kind met een positief zelfbeeld zit vaak goed in zijn vel en kan omgaan met tegenslagen. Daarnaast kan er in de ouderbegeleiding aandacht zijn voor positief opvoeden, en hoe u als ouder om kan gaan met uw eigen emoties, als ook die van uw kind.   

Thuisspeelboek

Het thuisspeelboek bevat uitgewerkte spelideeën en liedjes. Ook vindt u er filmpjes van verschillende activiteiten en opnames
van de liedjes. Deze kunt u bekijken door de linkjes die onder de liedjes staan, aan te klikken. Klik hier voor het thuisspeelboek.

Liedjes en spreekteksten

Op de website Kijk! Ik ben een kikker staan liedjes en spreekteksten over thema’s de kinderen aanspreken, zoals ‘Dit ben ik’, ‘Wat gaan we doen vandaag?’, ‘Wij maken muziek!’, ‘Dol op dieren’ en ‘Wat een weertje!’.

Positief zelfbeeld

Op deze site kunt u vinden wat u als ouder kunt bijdragen bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Inclusief poster.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteunde Communicatie (OC) is een verzamelnaam voor verschillende manieren van communiceren. Niet iedereen kan praten of horen, daarom zijn er verschillende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld om de communicatie van mensen met een communicatieve beperking te ondersteunen.

Ondersteunde Communicatie betekent dat alle mogelijke communicatievormen en middelen worden ingezet om (nog resterende) communicatieve vaardigheden van mensen zo optimaal mogelijk te maken. Denk aan gebaren, foto’s en pictogrammen. Maar ook dynamische communicatiehulpmiddelen als een tablet, computer of oogbesturingscomputer. In deze rubriek zijn filmpjes, linkjes en documenten te vinden over dit onderwerp.

Handige links

Op de website AssistiveWare vindt u meer informatie over Ondersteunende Communicatie. Wat is het? En voor wie is het bedoeld?

Eelke Verschuur is een webwinkel voor communicatiehulpmiddelen

Op de website Tobiipraat.nl deelt een moeder haar ervaringen met ondersteunende communicatie door middel van oog besturing.

 

Filmpjes


 

Zingen en Swingen -

Kringliedjes                

De kring -

Dieren 

Zingen en Swingen - 

Zintuigliedjes 1 

 

 

Zingen en swingen -
Zintuigliedjes 2                      

 

 

 

 

 

 

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.