Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits (voorzitter)
de heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter)
de heer dr. A. Notermans
de heer drs. A.W. Vreugdenhil
mevrouw mr. T.A.M. van den Ende