Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Basalt heeft een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak en houdt daarbij integraal toezicht op de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, de bestuurbaarheid van de organisatie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De volledige visie op toezicht zoals opgesteld door de Raad van Toezicht leest u hier.
 
De Raad van Toezicht bestaat uit:
 
De heer dr. A. Notermans (Voorzitter)
Raad van Bestuur Espria
 
Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende (Vice-voorzitter)
Advocaat-partner Nysingh
 
Mevrouw M. Fokma
Raad van Bestuur NKI/AVL
 
De heer drs. A.G.J. van Marle
Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland 
 
Mevrouw dr. M. Ho-dac – Pannekeet
Directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland