Leden Clientenraad

Voorzitter van de Cliëntenraad: Dhr. Drs. B.A.J. (Boi) Jongejan 

Boi Jongejan heeft na zijn studie geneeskunde diverse functies bekleed, waaronder die van huisarts, ziekenhuismanager, directeur bestuurder van het Integraal Kankercentrum West, het CBO en Stichting Het Oranje Kruis. Uit eigen ervaring als patiënt is Boi nog meer overtuigd van het belang van het cliënt- perspectief in de zorg.

Met de ervaring van zowel huisarts, bestuurder, toezichthouder als patiënt verwacht hij in de rol van voorzitter van de Cliëntenraad een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van werken binnen Basalt.

Vice voorzitter: Mw. C.G. (Ineke) Hoogwerf – van de Wetering
Aandachtslocaties: Gouda en Zoetermeer

Ineke neemt deel namens patiëntenvereniging KorterMaarKrachtig (KMK) en is al jarenlang actief als lotgenotencontactpersoon voor de Landelijke Vereniging. Zij is ook vier jaar actief geweest als regiocoördinator voor regio West (Zuid-Holland en Noord-Holland). Naast de Cliëntenraad is zij ook actief in het Reumapanel van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.

 

Mw. E.M. (Elma) van der Hoeven
Aandachtslocaties: Delft en Leiden

Elma is voorgesteld door de Reumapatiënten Vereniging Den Haag e.o. waarvan zij 15 jaar penningmeester is geweest. In haar werkzame periode was Elma apothekers assistente. Door de reuma is zij echter volledig afgekeurd voor dit werk. Na een moeilijke periode zet zij zichzelf nu in voor vrijwilligerswerk. Zo is Elma lid geweest van diverse ouderraden, waarbij zij o.a. de bibliotheek van een MAVO volledig geautomatiseerd heeft. Ook is zij 12 jaar lang secretaris geweest van een atletiek vereniging in het Westland. In 2010 heeft zij een MasterClass Zorginkoop gedaan.

Mw B. (Belinda) van der Elst
Aandachtslocaties: Haga, HMC, &Basalt

Belinda is voorgesteld door de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl waarvoor zij actief is als ervaringsdeskundige en trainer. Haar werkzame leven heeft ze bijna geheel doorgebracht in de gezondheidszorg. Na een aantal jaar als klinisch chemisch en hematologisch analist te hebben gewerkt is zij een aantal jaar bij OPTA werkzaam geweest. Daarna is zij als teamleider Clientenadministratie bij een verzorgingshuis gaan werken. Zij miste de dynamiek van het ziekenhuis en ging terug naar haar “roots” Als DBC consulent heeft zij zich toen toegelegd op de wet en regelgeving omtrent Registratie en Facturatie. En haar laatste functie was Klachtenfunctionaris. Door de gevolgen van 2 herseninfarcten is zij volledig afgekeurd en zet zij zich momenteel in voor vrijwilligerswerk. Zij is gestart met een Taalcafé om mensen met een taalachterstand te begeleiden en zet zich zoals gezegd in voor Hersenletsel.nl daarnaast blogt ze en schrijft ze columns om niet aangeboren hersenletsel (NAH) onder de aandacht te brengen.

Dhr. J.P. (John) de Rooij
Aandachtslocatie: Den Haag Vrederustlaan

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest als pensioenadministrateur was het oktober 2020 tijd voor een nieuwe stap. De vrouw van John de Rooij is in 2019 overleden aan Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). John heeft ervaren wat er je afkomt wanneer je  mantelzorger wordt en je volledig in beslag genomen wordt door de ziekte van je naaste; wat de emotionele en de organisatorische impact is. Hij besloot een opleiding tot mantelzorgmakelaar te volgen om mantelzorgers professioneel te kunnen ondersteunen. Inmiddels is hij gestart met het bureau Zicht op Mantelzorg (https://www.zichtopmantelzorg.nl/index.php/over-mij). Als lid van de Cliëntenraad vertegenwoordigt hij de mantelzorgers.

Dhr. C. (Cees) van der Plas 
Aandachtslocaties: Leiden en Leiderdorp

Cees is sinds 1972 werkzaam in de scheepsreparatie, de werkzaamheden worden op diverse schepen verricht zoals grote visserij, bagger en offshore schepen. In 1992 werd hij mede-eigenaar van het bedrijf en in 2004 nam hij het gehele bedrijf over. In 2015 nam hij samen met een partner een lieren bedrijf in België over, zij bouwen lieren voor de maritieme sector. In 2017 werd bij Cees schildklierkanker geconstateerd met uitzaaiingen naar de lymfeklieren. Na diverse behandelingen in het ziekenhuis volgde hij het oncologische revalidatieprogramma bij Basalt Leiden.

Dhr. J.W. (Jim) van Staden
Aandachtslocaties: Delft en Zoetermeer

Jim is op voordracht van MS Vereniging Nederland toegetreden tot de cliëntenraad. Hij heeft zelf de diagnose multiple sclerose. Kort na de diagnose revalideerde hij bij Basalt Revalidatie in Zoetermeer. Momenteel is Jim samen met een collega-vrijwilliger Regiocoördinator van de regio Zuid-Holland Noord. Daarvoor was hij lang vrijwilliger bij MSweb, inmiddels onderdeel van de vereniging. Eerder werkte Jim in de financiële dienstverlening.

Mw. P.J.H. (Patricia) van der Vlugt
Aandachtslocaties: Gouda en Zoetermeer

Patricia heeft na haar studie Verpleegkunde en Gezondheidswetenschappen een aantal jaar in verschillende functies binnen de gezondheidszorg gewerkt. Momenteel werkt zij 10 jaar voor het Vasculair Research Network. Naast haar werkende leven is zij moeder van 3 kinderen (9 jaar, 5 jaar en 3 jaar) en met de jongste volgt zij een revalidatietraject bij Basalt. Vanuit de rol als ouder denkt zij graag mee over het actuele en toekomstige beleid van Basalt. 

Dhr. F. (Freek) Arnoldus 
Aandachtslocaties: Alphen a/d Rijn, Leiden en Leiderdorp

Begin 2021 werd Freek geheel onverwachts getroffen door een hartinfarct. Na acute behandeling daarvan in het LUMC werd hij voor cardio-revalidatie doorverwezen naar Basalt. Die revalidatie heeft hij in het kader van zijn fysieke en mentale herstelproces als zeer waardevol ervaren.
Sinds 1 november 2022 is Freek op persoonlijke titel (cardio-revalidatie) lid van de Cliëntenraad van Basalt. 
Tot zijn pensionering in 2015 was hij ruim 40 jaar in verschillende functies werkzaam in het vakgebied van de statistiek.

Dhr. J.P.G.M. (Hans) Claessen

Aandachtslocatie: Den Haag (Vrederustlaan en &Basalt) en Delft

Hans heeft een 49-jarige carrière bij het Ministerie van Defensie achter de rug. Na een bacteriële infectie heeft hij langdurig (poli)klinische gerevalideerd bij het toenmalige Sophia Revalidatie. Inmiddels is hij vele jaren vrijwilliger, eerst bij Sophia Revalidatie en vervolgens bij Basalt. In die hoedanigheid wordt hij breed ingezet en heeft veelvuldig contact met patiënten, behandelaars en de teams. In zijn rol als ervaringsdeskundige en de doorgaans uitstekende contacten met (oud-)patiënten hoopt hij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren in de best mogelijke behandeling voor en de benadering van de patiënt.

Mw. C. (Christel) de Lange

Christel is werkzaam bij het Ministerie van Financiën en sinds november 2020 moeder van een zoontje. Haar zoontje gaat naar de therapeutische peutergroep bij Basalt in Leiden. Daarmee komt ze bijna vier keer per week over de vloer bij Basalt. Vanuit het ouderperspectief denkt ze graag mee over het beleid van Basalt.