Innovatie en het SmartLab

Bij Basalt verleggen patiënten hun grenzen, voor onszelf is dat niet anders. Alles wat bij Basalt te maken heeft met zorginnovatie en eHealth is ondergebracht in ons SmartLab. In dit SmartLab volgen wij de laatste technologische ontwikkelingen en ontwikkelen en testen wij een uiteenlopend aantal oplossingen. Patiënten, behandelaren, bedrijven en studenten werken samen en combineren hun verschillende zienswijzen omdat wij ervan overtuigd zijn dat je samen 'meer' ziet. Samen vormen zij onze 'Community of Practice'.

De oplossingen die zij samen vinden zijn uiteenlopend: van 3D geprinte orthopedische hulpmiddelen tot apps die patiënten ondersteunen bij het koken. Naast het SmartLab hebben we in onze kliniek in Den Haag voor patiënten een oefenwoning met de laatste innovatieve toepassingen bij elkaar.

Het SmartLab van Basalt herkent u aan het uiltje. In Den Haag en Leiden vindt u ons SmartLab op de begane grond, de deur staat open want u bent hier van harte welkom om binnen te lopen, in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over eHealth oplossingen en nieuwe applicaties te testen. Lees (hieronder) verder over het SmartLab en onze innovatieve projecten.

Om koploper te blijven op het gebied van eHealth in innovatie is samenwerking met de eindgebruiker van applicaties en toepassingen essentieel. Om een goede inbreng van revalidanten te realiseren werkt Basalt inmiddels 3 jaar samen met een groeiende en representatieve groep ex-revalidanten: de innovatiepartners.

Wat doen innovatiepartners?

 • meedenken over plannen,
 • zelf vernieuwende ideeën aandragen,
 • innovaties mee ontwikkelen en uitproberen,
 • kritisch advies geven, ook ongevraagd.

Werkwijze innovatiepartners?

De innovatiepartners komen 4 x per jaar als groep bij elkaar op een dinsdagavond van 19.00-20.30 uur bij de Basalt vestiging aan de Vrederustlaan in Den Haag. Ook tussentijds worden de partners ingezet bij projecten die hun belangstelling hebben: individueel of in groepje. Vaak samen met studenten, professionals en bedrijven. Er is geen enkele verplichting. Voor elke avond of extra inzet wordt een cadeaubon als vergoeding gegeven.

Voorbeelden inzet innovatiepartners?

Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het gebouw, eHealth of stimuleren van gezonde leefstijl en (aangepast) sporten. De uitdaging is om de innovatiepartners zoveel mogelijk en op het juiste moment bij projecten  betrekken.

Innovatieve ideeën
Het SmartLab staat als living lab voor aanvullingen op bestaande therapieën altijd open voor nieuwe ideeën. Heeft u als (ex)patiënt, mantelzorger, medewerker van Basalt een innovatie ingeving? Of heeft u een bedrijf dat een product of dienst wil laten toetsen? Stuur ons een e-mail!
 
Contact
Openingstijden maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Bezoekadres 
Vrederustlaan 180
2543SW 's-Gravenhage
smartlab@basaltrevalidatie.nl
070-359 359 3

Basalt is met het SmartLab koploper op het gebied van innovatie in revalidatie, wij zijn daar trots op. Onze mensen binnen het SmartLab zijn ervan overtuigd dat wij innovatie in de revalidatie samen waarmaken, het bewijs van deze overtuiging vindt u onderstaand in een opsomming van al onze lopende en afgeronde projecten.

New Interventions in a Clinical Environment for Active Living and Lifestyle (NICE4ALL)

Looptijd: 2019-2021
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor innovatie
Een gezonde leefstijl (voldoende bewegen en gezonde voeding) is essentieel voor het herstel van CVA-patiënten. De opname in een revalidatiecentrum is een kansrijk moment om een duurzame gedragsverandering te initiëren. De huidige revalidatieomgeving biedt echter onvoldoende mogelijkheden om voldoende beweging en gezonde voeding te stimuleren. Bovendien is het onbekend hoe gedragsverandering, die gestart is in de klinische setting, in de thuissituatie gecontinueerd kan worden.
 
Doel innovatie
NICE4ALL richt zich op het (her)ontwikkelen, implementeren en evalueren van technologische interventies in het revalidatiecentrum, die gedragsverandering ten aanzien van bewegen binnen de klinische setting bevorderen en die leiden tot duurzame gedragsverandering in de thuissituatie van CVA-patiënten.
 
Gebruikte werkwijze in het project
De huidige klinische kamers en het revalidatiecentrum nodigen niet uit om zelf actief te zijn. Het bed staat centraal en de mogelijkheden om op een uitdagende manier te bewegen zijn beperkt. De hedendaagse technologie biedt mogelijkheden om revalidanten te stimuleren om actief te zijn. Een aantal van deze innovaties willen wij implementeren. Een deel van het revalidatiecentrum zal ingericht worden als ‘Living Lab’, een ‘real-life’ experimentele omgeving waarin innovaties in de zorg gebruikt en getest kunnen worden. Het Living Lab zal uitgerust gaan worden met technologie en innovaties om revalidanten te stimuleren om meer te bewegen. Het Atrium is hiervoor een uitstekende locatie omdat de open ruimte zowel mogelijkheden biedt voor innovatieve training / stimulering als monitoring van beweeggedrag. Daarmee wordt ook direct gemeten of toegepaste technologie leidt tot verbeterd beweeggedrag. 
 
In het Atrium wordt gewerkt volgens het Community of Practice principe. Hierin werken  behandelaars, revalidanten, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers samen om de best mogelijke oplossingen om bewegen te faciliteren te realiseren. Door kennis, expertise en mogelijkheden te combineren kunnen er in kort-cyclische projecten snel stappen gemaakt worden. Dit biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om het revalidatiecentrum gebruik te laten maken van de ontwikkelkracht van het bedrijfsleven, die tegelijkertijd toegang krijgen tot de eindgebruiker (expertise van revalidant en zorgprofessional), om gezamenlijk aan ontwikkel-implementatievraagstukken te werken. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de reeds bestaande werkwijzen zoals die succesvol in de bestaande LivingLabs (SmartLab en Huis van de Toekomst) toegepast worden.
 
Het Atrium heeft ook als voordeel dat alle werknemers van Basalt onze revalidanten en ook de revalidanten elkáár actief met hun herstel bezig zien, dat motiveert iedereen om ons gezamenlijk doel en onze kernwaarden voor ogen te houden.
 
Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
In verschillende ziekenhuizen worden innovaties in de zorg of het gebouw ingezet om patiënten te ondersteunen om meer actief te zijn. De aanpak in NICE4ALL is uniek in de werkwijze. Het oprichten van een LivingLab met een community of practice biedt mogelijkheden die elders niet voor handen zijn.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
NICE4ALL biedt patiënten en behandelaars de mogelijkheid om in therapie verworven vaardigheden zelfstandig en op een leuke manier toe te passen en daarbij spelenderwijs een gedragsverandering op het gebeid van gezond bewegen te starten.
 
Doelgroep
Voor wie is de innovatie bedoeld?
CVA-patiënten en andere doelgroepen binnen de revalidatie en behandelaars.
Overige stakeholders in de community of practice.
 
Gebruikte technologie
Nader te bepalen.
 
Data
Nader te bepalen. Er wordt gestreefd naar het verzamelen van o.a. data over het beweeggedrag om veranderingen terug te koppelen aan de patient en de meerwaarde van innovaties aan te tonen. Verder wordt er data over het gebruik van de innovaties in het LivingLab verzameld. Voor wetenschappelijke doeleinden zullen specifieke data verzameld worden die in het onderzoeksprotocol vastgelegd worden.
 
Stakeholders
Behandelaars, revalidanten, revalidatieartsen, ontwikkelaars, ontwerpers, technici, IT-ers, innovatie medewerkers en onderzoekers.
 
Contact
Email SmartLab@basalt.nl
 

CookAssist - De digitale kookhulp - apps

Looptijd: oktober 2018 - juli 2020
Fase van innovatie: Ideevorming| Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actief


Korte beschrijving Innovatie
Uit wetenschappelijk onderzoek van het LUMC blijkt dat mensen met een progressieve hersentumor moeite om alledaagse taken uit te voeren zoals koken, huishoudelijke apparaten gebruiken en knoppen op een afstandsbediening indrukken. Problemen in het koken werd in dit onderzoek het meest benoemd. Ook bij Basalt is het opnieuw leren koken na een beroerte een regelmatig terugkerende hulpvraag bij haar revalidanten. Om deze mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten behouden, ontwikkelt het SmartLab samen met het LUMC een prototype product dat deze patiënten ondersteunt bij het koken.

Doelgroep
De innovatie is primair bedoeld voor mensen met eenprogressieve hersentumor of met hersenletsel door een beroerte maar kan zeer geschikt zijn voor iedereen die moeite heeft met volgorde van handelen, aandacht/concentratie of onthouden. Zo kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan kinderen die willen leren koken of mensen met een verstandelijke beperking enzovoorts

Gebruikte technologie
De kookhulp wordt als app aangeboden op een tablet of telefoon.

Onderzoek
Basalt en het LUMC bereiden een pilot studie voor om het effect en bruikbaarheid van de kookhulp app te onderzoeken.  

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers en behandelaren van het LUMC en Basalt (o.a. artsen, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen) denken mee over de inrichting van de kookhulp app. De ontwikkeling van de app wordt gerealiseerd door Haagse Hogeschool studenten UX design en informatica en studenten ICT van ROC Mondriaan i.s.m. het SmartLab van Basalt.

Bevindingen tot nu toe
Er zijn meerdere kookapps beschikbaar in de app stores. Echter uit gebruikersonderzoek door Haagse hogeschool studenten UX Design blijkt dat onze doelgroep bepaalde ondersteuning nodig hebben die niet geboden wordt in nu beschikbare apps. Deze unieke ondersteuning is deels door informatica studenten gebouwd Android app. Hiermee is een nieuwe groep studenten UX design gaan testen. Hieruit zijn weer nieuwe bevindingen gekomen die informatica studenten kunnen gaan bouwen.

Eindconclusie met betrekking tot innovatie
Momenteel zijn de functionaliteiten van de app nog flink in ontwikkeling. De eerste reacties van eindgebruikers over het idee zijn positief. Bepaalde vereisten in de app moeten nog verder ontwikkeld worden om het effect en de bruikbaarheid goed te kunnen toetsen in een exploratieve pilot studie waarvoor nu een METC aanvraag wordt ingediend samen met het LUMC.

Contact
Email s.houdijk@basaltrevalidatie.nl

 

 

Virtuele afleiding bij wondverzorging – Virtual Reality (VR)

Looptijd: september 2018
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor de innovatie
Verschillende zorginstellingen zetten de virtual reality bril in als pijn en stress bestrijder. Het doel is om de patiënt af te leiden van pijn of stress die ontstaan bij medische handelingen. Door het afspelen van bijvoorbeeld een video in een virtuele omgeving ervaart een patiënt minder pijn en is bijvoorbeeld minder medicatie nodig tijdens pijnlijke behandelingen. Virtual reality helpt bij het inbrengen van een infuusnaald, verzorgen van een brandwond of tijdens een bevalling. Meerdere onderzoeken tonen  een positief effect aan. Een wondverpleegkundige van Basalt vroeg zich af of virtual reality ook de kwaliteit van zorg kon optimaliseren voor revalidanten die een pijnlijke wondverzorging moesten ondergaan.

Doel van de innovatie
Het doel van dit project is om te identificeren hoe VR als pijn- en stressbestrijder  is ingezet bij andere doelgroepen.  Vervolgens wordt beoordeeld of en hoe dit behandelprotocol effectief kan worden ingezet bij de wondbehandeling binnen Basalt.

Doelgroep
Patiënten binnen Basalt die pijn of stress ervaren bij wondverzorging.

Gebruikte technologie 
Een draadloze virtual reality bril.

Onderzoek
Systematisch worden ervaringen van eerdere onderzoeken verzameld. Ook verzamelen we ervaringen van revalidanten die virtuele afleiding krijgen tijdens wondverzorging. Dit gebeurt in een gecontroleerde omgeving. Eventuele belemmerende en faciliterende factoren worden in kaart gebracht  zodat we onze zorg verder kunnen aanpassen.

Stakeholders
Patiënten en behandelaren (artsen en wondverpleegkundigen) denken mee over de toepassing van VR bij wondverzorging. Het kiezen en bruikbaar maken van de juiste technologie gebeurt door studenten bewegingstechnologie  samen met betrokken afdelingen van Basalt.

Bevindingen tot nu toe
Uit de eerste ervaringen blijkt dat ook onze revalidanten minder pijn ervaren als zij afgeleid worden middels het afspelen van bepaalde video’s in een virtuele wereld. De inzet van VR lijkt een goede manier om een pijnlijke behandeling aangenamer te laten verlopen voor onze patiënten. 

Eerste conclusies
Het behandelprotocol zal nog aangescherpt worden met de nieuwste inzichten. Vervolgens kunnen we met verder praktijk onderzoek en een nieuw aangeschafte VR bril achterhalen of wondverzorging in Basalt verbetert en hoe dit effectief kan worden toegepast zodat we het gebruik van VR tijdens pijnbehandeling kunnen  opnemen in ons reguliere behandelaanbod.

Contact
Sander Houdijk & Maarten Ardewijn
Email SmartLab@basalt.nl

 

 

Startdatum: augustus 2016
Fase van innovatie: Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Projectstatus: actiefAanleiding voor innovatie
Om klinische patiënten te ondersteunen heeft Basalt een zogenaamde ‘proefwoning’. Hier verblijft een patiënt een weekend of enkele dagen en ervaart zo de overgang naar weer zelfstandig thuis functioneren. In de thuissituatie worden de mogelijkheden van domotica alsmaar groter, denk bijvoorbeeld aan sensortechnologie of robots. Domotica is ‘de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven’.
 
Doel van innovatie
Het doel van het project ‘Huis van de Toekomst’ is de proefwoning van Basalt in Den Haag in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica, (huisautomatisering, sensortechnologie en, indien van meerwaarde, robotica), zodat:

 1. patiënten kunnen ervaren welke ondersteuning in de thuissituatie mogelijk is,
 2. behandelaren kunnen beoordelen of een patiënt veilig zelfstandig kan functioneren en zo ja, met welke ondersteuning,
 3. patiënten van binnen en van buiten Basalt een advies op maat kunnen krijgen voor een optimale inrichting van hun woning
 4. het Huis van de Toekomst voor iedereen (patiënten, zorgaanbieders, gemeenten, MKB, opleidingsinstellingen) een goed, actueel beeld geeft van de mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning thuis.

De verwachting is dat door een goed advies aan patiënten over gebruik van domotica thuis, mensen langer thuis kunnen wonen, vitaler blijven en de zorgbehoefte en -kosten verminderen.
 
Doelgroep
Alle patiënten van Basalt die baat kunnen hebben bij domotica en alle behandelaren die meer willen weten over de mogelijkheden van domotica.
 
Gebruikte technologie
Er is gebruik gemaakt van bestaande domotica, beschikbaar op de  consumentenmarkt, om implementatie en bereikbaarheid voor patiënten thuis zo makkelijk mogelijk te maken. Domotica bestaat vaak uit een combinatie van (bewegings-) sensoren, knoppen, tablet of spraak ter invoer en een of meerdere apparaten die  bediend kunnen worden. Denk hierbij aan TV, verlichting, slimme stopcontacten, stofzuiger e.d.
 
Onderzoek
We verzamelen systematisch ervaringen van patiënten en behandelaren die gebruik maken van het Huis van de Toekomst. Hierbij vragen we onder andere naar hun mening over het nut en gebruiksgemak van de diverse producten en scenario’s, nog ontbrekende producten, mogelijke nieuwe toepassingen en belemmeringen en faciliterende factoren bij het gebruik van het Huis van de Toekomst.
 
Stakeholders
Patiënten en behandelaren (o.a. ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en psychologen) denken mee over de inrichting van het Huis van de Toekomst. Installatie vindt plaats door studenten bewegingstechnologie i.o.m. interne afdelingen van Basalt.
 
Bevindingen tot nu toe
De inrichting van de woning is afgerond. Wel blijven we nieuwe technologie invoeren. Van diverse patiënten komt positieve feedback en behandelaren geven aan dat het prettig is om met een patiënt daadwerkelijk te kunnen ervaren waar de meerwaarde van de producten zit. We richten ons verder op implementatie van het Huis van de Toekomst in de revalidatiebehandeling.
Het Huis van de toekomst is sinds de start van dit project door een groot aantal belangstellenden bezocht. Zowel vanuit de revalidatie als vanuit andere zorginstellingen, gemeenten, patiënten organisaties en onderwijsinstellingen is veel interesse om te zien hoe wij op deze innovatieve manier domotica onder de aandacht brengen.
 
Eerste conclusies

 • Het is goed mogelijk een (proef)woning in te richten met de meest moderne, beschikbare domotica. Deze domotica maakt het voor patiënten mogelijk gemakkelijker thuis te wonen en leven en kan bijdragen aan het optimaal ondersteunen van (het gedrag van) de patiënt.
 • Behandelaren kunnen in een dergelijk Huis van de Toekomst beoordelen of een patiënt thuis veilig en goed kan functioneren en welke aanpassingen nodig zijn. Een verdere implementatie van het gebruik van het huis in de behandeling kan nog worden uitgebreid.
 • Patiënten kunnen advies krijgen voor het inrichten van hun eigen huis met (consumenten) domotica. De beperkte vergoeding voor domotica is voor een deel van de patiënten een reden het advies niet uit te kunnen voeren.
 • Een woning waarbij domotica is geïnstalleerd en waarbij allerlei betrokkenen de werking hiervan kunnen zien (bij wijze van etalage), voldoet aan een behoefte.


Contact
Elmer Tiebackx en Wietske Barkema
Email SmartLab@basalt.nl

 

 

Ikoefenzelf.nl

Looptijd: 2019-2022
Fase van innovatieIdeevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren| Onderzoek | Evaluatie
Projectstatus: actief


Aanleiding voor innovatie
Om de vitaliteit, geestelijke gezondheid, cognitieve functies en mobiliteit van CVA-patiënten te verbeteren kan e-health een uitkomst bieden. Met digitale interventies om thuis te oefenen (middels blended care door de combinatie van online coaching van therapeuten met face to face contact), het stimuleren en monitoren van bewegen en het aanleren van gezond gedrag, herstellen patiënten eerder, neemt hun fitheid en vitaliteit toe en kunnen zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. In de praktijk blijkt echter dat het gebruik van e-health achter blijft bij de verwachtingen. Om deze belemmeringen weg te nemen heeft Basalt in 2016 al een webomgeving ontwikkeld onder de naam FAST@Home, waarop verschillende (in het publieke domein verkrijgbare) e-health applicaties geïntegreerd en gepersonaliseerd worden aangeboden. Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl.

Doel innovatie
Het doel van ikoefenzelf.nl is het verbeteren van revalidatie en revitalisatie van CVA-patiënten door het duurzaam implementeren en opschalen van 'blended care' op basis van geselecteerde, doelmatige e-health toepassingen. Patiënten kunnen naast hun reguliere behandeling vaker, intensiever en onder eigen regie (wanneer het de patiënt zelf het beste uitkomt) revalidatieoefeningen uitvoeren. Hierdoor leren ze beter omgaan met hun beperking en herstellen ze sneller. Daarnaast zijn ze beter in staat om het aangeleerde gezonde gedrag onder eigen regie voort te zetten en gebruik te blijven maken van de middelen (interventies) die bijdragen aan langer vitaal thuis wonen.

De ambitie is dat aan het einde van het project, 50 procent van de nieuwe CVA-patiënten die via Basalt zijn behandeld in de regio's Hollands-Midden, Haaglanden, Delft en Westland, bij hun revalidatie thuis gebruik maakt van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies.

De gebruikte werkwijze in het project
Het platform ikoefenzelf.nl is ontwikkeld aan de hand van de 'lessons learned' van FAST@Home. Samen met het twee eerstelijns praktijken uit de CVA-netwerken in de regio van Basalt en regionale zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid is het Innovatiecluster 'eRevalidatie CVA' opgericht, dat de implementatie en opschaling stapsgewijs aanpakt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers in kaart gebracht waarin het platform verbeterd kon worden ten opzichte van FAST@Home. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. De tweede stap was de opschaling van e-health binnen Basalt. In deze stap is gekeken naar benodigde systeemaanpassingen binnen Basalt, is de implementatie voorbereid en vervolgens uitgevoerd op de locatie in Zoetermeer (januari 2020). Na een uitrol naar de andere locaties van Basalt (maart 2020) worden de resultaten continu gemonitord door middel van meetmomenten, diverse vragenlijsten en tevredenheidsonderzoek. Bij positieve resultaten wordt de e-health interventie geborgd in de behandelprogramma’s en het zorgpad van Basalt. De laatste stap is het opschalen van e-health in de  eerstelijns CVA-netwerken uit de eerder regio’s, waarbij hetzelfde activiteitenpad wordt aangehouden als in stap twee.

Is er een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?
Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bijvoorbeeld ook communicatie met zorgverleners mogelijk is. Ikoefenzelf.nl is wel uniek omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op één platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen. Het grote voordeel is dat de patiënt hierdoor maar op 1 plek met 1 inlogcode, verschillende e-health applicaties kan bereiken en zijn/haar volledige oefenstof overzichtelijk kan inzien.

Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod?
Ikoefenzelf.nl is de vervanger van FAST@home en een verbeterde, gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse e-health applicaties. Daarnaast is het een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

Doelgroep
CVA-patiënten en behandelaars (zowel binnen Basalt als eerstelijns).

Gebruikte technologie
Een digitaal revalidatieplatform waarop verschillende bestaande (mobiele) e-health applicaties te gebruiken zijn.

Data
Lees ons privacybeleid voor meer informatie over het gebruik van data en persoonsgegevens. 

Stakeholders
Patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, , ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren. Het project wordt gesubsidieerd vanuit de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis (SET).

Contact
Meer informatie is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com.
Email: ikoefenzelf@basaltrevalidatie.nl.
 

Fit After Stroke @ Home (FAST@Home

Looptijd: 2015 t/m 2019
Fase van innovatie:  Ideevorming | Ontwikkelen | Aanpassen | Implementeren | Onderzoek / Evaluatie
Pojectstatus: Afgerond


Korte projectbeschrijving
Het aanbod van eHealth toepassingen om de revalidatie van CVA-patiënten te ondersteunen groeit snel. Het is voor behandelaren en patiënten lastig om deze ontwikkelingen bij te houden en de juiste applicaties te kiezen. Daarnaast kan het gebruiksgemak van verschillende toepassingen naast elkaar, met bijvoorbeeld verschillende inlognamen en wachtwoorden, vereenvoudigd worden. Een digitaal revalidatieplatform (patiëntenportaal) waarop geschikte toepassingen op gebruiksvriendelijke wijze worden aangeboden, kan dit probleem oplossen.
 
Doel innovatie:
Het op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar stellen van eHealth toepassingen via een digitaal revalidatieplatform dat patiënten naast de reguliere behandeling kunnen gebruiken om zelfstandig te oefenen.
Daarnaast waren de doelen om hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorkeuren en wenen van de gebruikers  

De gebruikte werkwijze in het project
Binnen het FAST@Home project is in nauwe samenwerking met patiënten, behandelaars, managers, onderzoekers en andere betrokkenen een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld dat de revalidatie van CVA-patiënten in de Medisch Specialistische Revalidatie ondersteunt. Allereerst is met patiënten, behandelaars, mantelzorgers, artsen en managers goed in kaart gebracht waar het FAST@Home platform aan moet voldoen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan vormgeving, inhoud, toegankelijkheid. Vervolgens is met ontwikkelaars en de producenten van 3 verschillende toepassingen (fysiek trainen met Physitrack, cognitief trainen met Braingymmer en activiteiten monitoren met Activ8) het platform ontwikkeld. Het gekozen systeem voor activiteiten monitoring is zorgvuldig geselecteerd op basis van de gewenste uitkomsten en beschikbare systemen op de markt. Vervolgens is het platform zorgvuldig geïmplementeerd als onderdeel van de revalidatiebehandeling voor CVA-patiënten om patiënten de mogelijkheid te bieden om zelf te oefenen.
 
Is er misschien een vergelijkbaar noemenswaardig product voor deze toepassing op het moment?

Er zijn toepassingen die op onderdelen overeen komen met het FAST@Home platform en zich steeds meer ontwikkelen van een op zichzelf staande toepassing naar een meer geïntegreerd platform waarop bv. ook communicatie met zorgverleners mogelijk is, bijvoorbeeld Phsyitrack. FAST@Home is wel uniek in de CVA-revalidatie omdat het de mogelijkheid biedt om toepassingen van verschillende fabrikanten op 1 platform aan te bieden, waarbij de verwachting is dat in de toekomst het steeds eenvoudiger wordt om toepassingen op het platform uit te wisselen.
 
Waarin is de toepassing vergelijkbaar met / aanvullend op huidige therapieaanbod  
FAST@Home is een gebruiksvriendelijke oplossing voor het grote aanbod van losse eHealth applicaties en een vervanging voor het aanbieden van huiswerkoefeningen op conventionele wijze met stencils of andere formulieren.

 


 
Doelgroep
FAST@Home is bedoeld voor CVA-patiënten en behandelaars.
 
Gebruikte technologie
Er is een digitaal revalidatieplatform ontwikkeld waarop verschillende (mobiele) applicaties en een bluetooth activiteiten tracker te gebruiken zijn.
 
Data
Er worden in het platform geen patiëntengegevens verzameld, alle patiënten die met het platform geoefend hebben, staan geregistreerd onder een code.
 
Stakeholders
Bij het project zijn alle relevante stakeholders betrokken: patiënten, mantelzorgers, revalidatieartsen, behandelaars, onderzoekers, ICT-afdeling en de bedrijven die het platform ontwikkelen of de toepassingen leveren.
 
Bevindingen tot nu toe
De voorkeuren en behoeften van gebruikers zijn gestructureerd middels kwalitatieve methoden in kaart gebracht en gepubliceerd in internationale tijdschriften (links).
Het platform is geïmplementeerd in de zorg en gedurende een jaar zijn in een bestaande cohortstudie gegevens verzameld die na vergelijking met een voorgaande controlegroep gebruikt gaan worden om een uitspraak over de effecten van het platform te kunnen doen.
Daarnaast is de gebruikerstevredenheid en het gebruik van het platform in kaart gebracht.
Met ondersteuning van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis van ZONMW wordt de implementatie in de eerstelijns fysiotherapiepraktijken met een verbeterde versie van het platform voorbereid.
 
Eindconclusie m.b.t. innovatie
Het FAST@Home platform heeft duidelijke meerwaarde voor de ondersteuning van CVA-revalidatie. Het is daarbij belangrijk dat gebruikers betrokken worden en blijven bij de inrichting van het platform. Publicaties over de effecten, het gebruik en de gebruikerstevredenheid van het FAST@Home platform zijn in ontwikkeling.

Op grond van de resultaten van deze pilot is besloten om de digitale omgeving te optimaliseren en op te schalen naar ikoefenzelf.nl. Meer informatie over ikoefenzelf.nl is te vinden op de website www.ikoefenzelf.com.

Contact
Email SmartLab@basaltrevalidatie.nl
Website leverancier indien aanwezig