Gevolgen van een beroerte

Bij mensen die naar het revalidatiecentrum gingen


Deze informatie is voor mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en vanuit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum zijn gegaan. Deze informatie is gebaseerd op een grote groep mensen die eerder een beroerte heeft gehad. U vindt hier informatie over dagelijks functioneren, denkfuncties, emotionele gevolgen en vermoeidheid. Dit laat zien wat u kunt verwachten van de gevolgen en het herstel na een beroerte.

Bron: Stroke Cohort Outcome of Rehabilitation (SCORE ), Basalt.
Meer informatie:
IQ+R@basaltrevalidatie.nl
 

Over wie gaat dit?
 

 • Deze informatie gaat over 873 patiënten* die tussen 2014 en 2020 revalideerden bij Basalt.
 • De gemiddelde leeftijd bij ontstaan van de beroerte was 61 jaar.
 • Van deze mensen kreeg 79% een infarct, 20% een bloeding en 1% een infarct én een bloeding.

* Niet alle vragen zijn door alle 873 patiënten ingevuld. Een overzicht van alle aantallen en gegevens vindt u in de verantwoording, onderaan deze pagina.

 • Dagelijks functioneren zonder moeite 

  In onderstaande diagrammen wordt het percentage mensen weergegeven dat na een herseninfarct zonder moeite genoemde activiteiten kan uitvoeren.*

   

  * Gemeten met de USER-P; Variabelen zijn dichotoom gemaakt waarbij 'Ja' de categorie 'zonder moeite' is en de overige categorieën (niet mogelijk, met hulp, met moeite) op 'Nee' gezet zijn. Categorie NVT is buiten beschouwing gelaten.

 • Gevoelens van angst en depressie in de afgelopen 4 weken

  In onderstaande diagrammen wordt het percentage mensen weergegeven dat zich na een herseninfarct somber, neerslachtig, depressief of angstig voelt.*  * Gemeten met de HADS, somscore depressie, afkappunt 8 of meer.

 • Geheugen en denkvermogen afgelopen week

  In onderstaande diagrammen wordt het percentage mensen weergegeven dat na een herseninfarct moeite heeft met onthouden, denken en concentreren.* 

   

  * Hercodering SIS Cognitie: categorie 'helemaal niet moeilijk' is 'Nee' en overige categorieën is 'Ja'.

 • Fysieke activiteit

  In onderstaand diagram wordt weergegeven in welke mate men na een herseninfarct fysiek actief is.*   * Gemeten met de IPAQ, somscore fysieke activiteit.

 • Bron: Stroke Cohort Outcome of Rehabilitation (SCORE ), Basalt.

  Na een beroerte krijgt een deel van de mensen revalidatie. Revalidatie vindt soms plaats bij een eerstelijns behandelaar, zoals een fysiotherapeut of psycholoog, en soms in een revalidatiecentrum. Dit noemen we medisch specialistische revalidatie. Medisch specialistische revalidatie na een beroerte kan plaatsvinden vanuit het revalidatiecentrum (klinisch) of vanuit huis (poliklinisch).

  Bij Basalt volgen we onze klinische en poliklinische revalidanten tijdens en na hun beroerte. Op deze pagina kunt u zien en lezen welke gevolgen deze revalidanten ervaren tot 2 jaar na de beroerte.

  Wilt u de achterliggende gegevens raadplegen of meer informatie? Neem dan contact met ons op via IQ+R@basaltrevalidatie.nl.