Revalidatieproces stap voor stap

 • Voor de behandeling van uw kind bij ons revalidatiecentrum, heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts of medisch specialist nodig. Als hij of zij denkt dat revalidatie bij Basalt zinvol is voor uw kind, wordt uw kind naar ons doorverwezen.

 • Nadat u door de huisarts of specialist in het ziekenhuis bent verwezen, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de revalidatiearts. Tijdens dit eerste contact onderzoekt hij of zij uw kind en worden uw vragen met u doorgenomen.  Aan de hand van deze gegevens beoordeelt de revalidatiearts of uw kind in aanmerking komt voor medisch specialistische revalidatie en welke behandelaars tijdens de observatie en/of behandeling moeten worden ingeschakeld.

 • Als er wordt gekozen voor medisch specialistische revalidatie dan starten we vaak met een screening en/of observatieperiode om te onderzoeken welke behandeling voor uw kind het beste is. Tijdens deze screening of observatie brengen onze behandelaars de mogelijkheden, beperkingen en vragen van u en uw kind in kaart. Zij bekijken wat het niveau van zijn of haar ontwikkeling is op het gebied van bewegen, begrip, communicatie en spel.

 • Na afloop van de observatieperiode of screening bespreekt de revalidatiearts samen met u het behandel-adviesplan van uw kind. Voor sommige kinderen volstaat een korte behandeling of alleen een advies aan de ouders. Andere kinderen hebben meer baat bij een langdurige behandeling. Afhankelijk van de zorg die uw kind nodig heeft, kan de behandeling binnen of buiten Basalt plaatsvinden. Vaak wordt behandeling samen met andere betrokkenen aangeboden, zoals behandelaren uit de buurt.

  Bij behandeling binnen Basalt wordt regelmatig geëvalueerd of de doelen van uw kind zijn behaald, of dat ze moeten worden bijgesteld. Dit gebeurt tijdens een behandelplanbespreking. We streven er naar de behandelplanbesprekingen zoveel mogelijk samen met u als ouders te doen, eventueel met uw eigen inbreng vooraf.  

  Wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling

  We doen toegepast wetenschappelijk onderzoek om het revalidatieprogramma te evalueren en te verbeteren. Zodat wat wij doen echt bijdraagt aan de behandeldoelen van de patiënt. We deden o.a. onderzoek naar de kinderrevalidatie op onze locaties in Leiden en Delft. Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

  Resultaten kinderrevalidatie
  Delft

  Resultaten kinderrevalidatie
  Leiden

   

   

 • Wanneer alle doelen zijn behaald en er geen nieuwe hulpvragen zijn, eindigt de behandeling van uw kind. In sommige gevallen blijft uw kind daarna onder controle bij de revalidatiearts, om samen met u te evalueren hoe het gaat. Wanneer er geen nieuwe hulpvragen zijn, wordt het contact afgerond. Indien nodig kan een nieuwe periode van behandeling worden ingezet. Kinderen die geen medisch specialistische revalidatie meer nodig hebben maar wel baat hebben bij therapie (bijvoorbeeld fysiotherapie), kunnen verder behandeld worden in de eerste lijn.