Kind & Ouder

Kinderrevalidatie richt zich op kinderen met een tijdelijke of blijvende motorische stoornis. Deze stoornis gaat vaak samen met bijvoorbeeld problemen met praten, denken of zintuigelijke afwijkingen. Met hulp van onze specialistische behandelteams leren wij een kind zo zelfstandig mogelijk te worden. Voor revalidatie bij Basalt heeft uw kind een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.