Kind & Ouder

Kinderrevalidatie richt zich op kinderen met een tijdelijke of blijvende motorische stoornis die al vanaf het begin bij het kind aanwezig is en/of op de voorgrond staat. Deze stoornis gaat vaak samen met bijvoorbeeld cognitieve problemen, communicatieve problemen en/of zintuigelijke afwijkingen. Hierdoor ervaren kinderen beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Elk kind heeft een leercurve, wil grenzen verleggen en wil zelfstandiger worden. Ook kinderen die door een ziekte of aangeboren aandoening moeite hebben met bijvoorbeeld lopen, eten, contact maken en leren. Zij kunnen bij Basalt terecht voor medisch specialistische revalidatie. Met hulp van onze specialistische behandelteams leren wij een kind zelfstandiger te worden en optimaal te functioneren binnen zijn of haar mogelijkheden.

Revalideren bij Basalt betekent samen werken aan de ontwikkeling van het kind. Gezinsgericht werken of Family Centered Care (FCC) noemen we dat. Door kinderen te betrekken bij hun eigen behandeling zodra dat mogelijk is, en door hen te leren om doelen en wensen kenbaar te maken, leren zij voor zichzelf opkomen. Zo leren ze om zelfstandig hun eigen zorg te regelen. Ouders of verzorgers worden actief betrokken bij het zorgproces zodat zij hun kind optimaal kunnen stimuleren om zich te ontwikkelen, thuis en op school. Het behandelteam begeleidt de ouders hierbij. Daar waar mogelijk maken we gebruik van de eigen gezinssituatie. Op die manier kunnen wij de behandelingen goed aan laten sluiten op de wensen en mogelijkheden van kind en ouders. Dit zien we terug in de effectmetingen van onze behandelingen.

Basalt is specialist op het gebied van medisch specialistische revalidatiegeneeskunde. Dat betekent dat:

  • de revalidatiearts de regie voert over de revalidatiebehandeling van uw kind.
  • de revalidatiearts samenwerkt met een interdisciplinair team van behandelaars. Zij begeleiden uw kind elk vanuit hun eigen deskundigheid.  Om uw kind optimaal te ondersteunen werken zij nauw samen aan de behandeling van uw kind en stemmen zij de behandeling continu met elkaar af.
  • uw kind revalideert met de inzet van specialistische kennis en expertise volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

Verwijzing
Voor revalidatie bij Basalt heeft uw kind een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Tijdens een eerste intake onderzoekt de revalidatiearts uw kind en bespreekt hij of zij met u of er een indicatie is voor revalidatie. In sommige gevallen vragen wij u voor de intake een vragenlijst in te vullen. Er kan een wachttijd zijn.