Suggestie of klacht?

Suggestie

Wij doen ons uiterste best om u of uw kind tijdens de revalidatie zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Mogelijk vindt u toch dat iets anders of beter kan, bijvoorbeeld:

 • de behandeling
 • de informatieverstrekking
 • de bejegening door onze medewerkers
 • voorzieningen
 • organisatorische zaken

Heeft u een suggestie voor verbetering, dan horen wij dat graag. Het geeft ons de kans de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. 

Klacht

Als u ontevreden bent en een suggestie doen niet voldoende vindt, kunt u een klacht indienen. 

De eerste stap
Soms denken medewerkers u of uw kind goed te helpen, maar ervaart u dat anders. Bespreekt u dit dan bij voorkeur rechtstreeks met degene op wie de klacht betrekking heeft of zijn leidinggevende. Misschien vindt u het vervelend om uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker of bent u niet tevreden over het resultaat. U kunt uw klacht dan voorleggen aan onze klachtenfunctionaris. 

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris bespreekt samen met u op welke wijze uw klacht het beste opgepakt kan worden. Zoekt u een praktische oplossing of wenst u bemiddeling? Dan neemt de klachtenfunctionaris uw klacht zelf in behandeling. Zij geeft informatie en bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. De functionaris stelt zich daarbij neutraal op, behandelt alle informatie strikt vertrouwelijk en adviseert over een eventuele verdere aanpak.

Contact met de klachtenfunctionaris
U kunt ook bellen met de klachtenfunctionaris: 070- 3 593 554.

Klachtenadviescommissie
Bij de Klachtenadviescommissie (hierna commissie) kunt u terecht als: 

 • uw klacht na bemiddeling niet naar tevredenheid is opgelost
 • u geen bemiddeling wilt 
 • u een oordeel wilt over uw klacht

De commissie onderzoekt uw klacht op basis van hoor en wederhoor en brengt een advies uit aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur deelt u en de betrokken medewerker na ontvangst van het advies van de commissie zijn oordeel mee.

Schadeclaim
De commissie neemt geen schadeclaim in behandeling. Deze dient u in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan de behandeling van uw claim overdragen aan de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Geschillencommissie Ziekenhuizen
Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt en u niet tevreden bent met het oordeel van de Raad van Bestuur, spreken we van een geschil. Dit kunt u voorleggen aan een externe, onafhankelijke geschillencommissie waarbij Basalt is aangesloten. Hieraan zijn voor u kosten verbonden.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen kan klachten behandelen over: 

 • het behandelplan en de uitvoering van de behandeling
 • hoe de zorgaanbieder met u of uw kind is omgegaan (bejegening, schending van de privacy)
 • schade die is ontstaan tijdens of door de behandeling (zaakschade of materiële schade)
 • schade die is ontstaan door een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade of immateriële schade)

Klachtenregeling Basalt

Klacht over Regiotaxi