Beveiligd e-mailen

Binnen Basalt maken we gebruik van twee programma's voor beveiligd mailen: Zorgmail en Zivver. Hiermee kunt u via de e-mail privacygevoelige informatie (zoals persoonlijke en medische gegevens) op een veilige manier naar ons versturen en toegestuurd krijgen. Hieronder leest u een uitleg over het gebruik van Zorgmail en Zivver. 

Zorgmail


Hoe opent u een e-mail die via Zorgmail is verstuurd?
Via de e-mail heeft u een notificatie e-mail ontvangen dat er een beveiligd bericht is. In de notificatie e-mail kunt u zien van wie dit bericht afkomstig is. In de e-mail staat ook een groene knop met de tekst ‘Bericht lezen’. In de e-mail klikt u op de groene knop waarna de ZorgMail Viewer in de browser wordt getoond. Het bericht blijft 90 dagen beschikbaar. Daarna wordt het bericht verwijderd.

Om het bericht in de ZorgMail Viewer te lezen moet er een toegangscode worden ingevoerd. Afhankelijk van de wijze van verzenden krijgt u de toegangscode via SMS (twee-factor-authenticatie) of e-mail toegestuurd. De toegangscode is 15 minuten geldig. Nadat u op ‘Bericht lezen’ heeft geklikt wordt de webbrowser geopend en kunt u de stappen in de schermen volgen:

1. Toegangscode via SMS (Twee-factor-authenticatie)
Voordat u de toegangscode per SMS ontvangt dient uw telefoonnummer geverifieerd te worden met het deels getoonde telefoonnummer in het scherm. Komt het telefoonnummer overeen dan klikt u op ‘Stuur toegangscode’ en ontvangt u een SMS met toegangscode.

2. Toegangscode via e-mail
Wanneer de toegangscode via de e-mail wordt verstuurd, krijgt u een tussenscherm waarmee de toegangscode opgevraagd kan worden. Door te klikken op ‘Stuur toegangscode’ ontvangt u een e-mail met toegangscode waarmee het bericht geopend kan worden.

Invoeren toegangscode
U heeft via SMS of e-mail een toegangscode ontvangen. U kunt de toegangscode invoeren. Na invoer van de toegangscode wordt het bericht getoond en kunt u deze lezen en veilig antwoorden.

Als u op een later moment het bericht nogmaals wilt lezen, wordt er opnieuw een eenmalige toegangscode verzonden.

Veilig antwoorden op een ontvangen bericht
Klik op de knop ‘Beantwoorden’. Hierbij kunnen max 10 bijlages worden toegevoegd. Druk na het opstellen van het antwoord op de knop ‘Verzenden’. Het antwoord wordt nu veilig verstuurd naar de verzender van het bericht.

Veilig doorsturen van een bericht
Berichten uit ZorgMail kunnen veilig doorgestuurd worden. Klik hiervoor op de knop ‘Doorsturen’. In het vak ‘Bericht’ kunt u aanvullende tekst voor de ontvangen toevoegen.

Handleiding Zorgmail

Zivver
 

Hoe opent u een e-mail die via ZIVVER is verstuurd?
De e-mail van ZIVVER bevat een link naar een beveiligde omgeving waar het bericht van de Basalt- medewerker voor u klaarstaat. u ontvangt een SMS op u mobiele telefoon waarmee u toegang krijgt tot het bericht. In deze korte film kunt u zien over hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest. 

Bericht openen zonder code
Naast de mogelijkheid om uw berichten via SMS te openen, kunt u een gratis ZIVVER- account aanmaken. Als u een account hebt, hebt u voor het lezen van berichten geen SMS-codes nodig (wel eenmalig voor het aanmaken van een account). Een account is een mogelijkheid, maar niet nodig.