Disclaimer

Disclaimer


Basalt besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling en inhoud van de Basalt-website. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de Basalt-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Basalt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website of uit de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

Voor zover op de website naar derden wordt gelinkt is Basalt evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie en/ of geleverde diensten.

De inhoud van de Basalt-website is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit de inhoud, ook niet het Basalt-logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd bij de afdeling Communicatie van Basalt.